Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Lesson 40: The Woods Are Alive

Pronunciation Use this video to learn about projecting when public speaking. Learn one way to make your voice sound more confident when you speak to a group.

Link: https://learningenglish.voanews.com/a/3655618.html
Các bài đăng gần đây

Everyday Grammar: Oxford Comma

In English languagepunctuation, a serial comma or series comma (also called an Oxford comma or a Harvard comma) is a comma placed immediately before the coordinating conjunction (usually and or or) in a series of three or more terms. For example, a list of three countries might be punctuated either as "France, Italy,and Spain" (with the serial comma), or as "France, Italyand Spain" (without the serial comma).
Opinions among writers and editors differ on whether to use the serial comma. In American English, a majority of style guides mandate use of the serial comma, including APA style, The Chicago Manual of Style, The MLA Style Manual, Strunk and White's Elements of Style, and the U.S. Government Printing Office Style Manual. In contrast, the Associated Press Stylebook and the stylebook published by The Canadian Press for journalistic writing advise against it. It is used less often in British English, but a few British style guides require it, notably The Oxfo…

What is the difference between "may" and "might"?

The usages of may and might are similar. Although one or the other is more likely to be used in some contexts, neither choice will be wrong. Below is an introduction to the most important uses of may and might.

1. May and might are both commonly used to talk about possibility:
You may have a little difficulty driving at night.I might have an allergy to wheat.We may go to London for vacation, if we can still afford it. Note that many grammar books say it is better to use might when something is less likely, and may when something is more likely, but this is a flexible rule.
2. In talking about the past, may have and might have are both common:
The homework might have been too difficult for them.I may have been sleeping when you called.Looking back, there might have been some signs of trouble, but we didn’t see them.
3. Mighthave is more common for statements about things that could have happened but didn’t (counterfactuals), but may have is sometimes used:
If they had lived in anothe…

Download miễn phí bộ giáo trình Top Notch

Là một trong những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất thế giới. Và trong xã hội hiện đại ngày nay tiếng Anh đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối liên kết cộng đồng, liên kết các mối quan hệ xã hội, hợp tác làm ăn,… Đó là lý do để các bạn sinh viên phải suy nghĩ nghiêm túc về việc học tập và cải thiện trình độ Tiếng Anh của mình. Nhưng không phải lúc nào, các bạn cũng được tiếp cận  những chương trình ngoại ngữ phù hợp và hiệu quả. Giữa khối lượng tài liệu khổng lồ để ôn luyện tiếng Anh, Top Notch là lựa chọn hàng đầu để giúp bạn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình

VOA Everyday Grammar: Get

IELTS Writing Task 2 Opinion Essay (Argument-led Approach)

Let’s Begin… This one way of looking at the opinion essay in a 4 paragraph essay. In this essay the opinions for and against are presented in paragraph bodies 1 and 2. In paragraph 4, the summary includes your opinion BASED on what you have said in body 1 and body 2.

Phương pháp tìm ra điểm yếu trong kỹ năng IELTS Listening

Bạn luyện khá nhiều đề IELTS Listening mà chẳng thấy lên điểm. Chuyện này quá bình thường và dường như ai đang ôn thi IELTS cũng phải trải qua giai đoạn này. Nhưng chúng ta không thể để chuyện đó lặp đi lặp lại được, cần phải chấm dứt điều này nhanh chóng.
Vậy nhiệm vụ của bạn bây giờ là cần phải tìm ra điểm yếu của bản thân khi làm bài Listening là gì và ngay lập tức có cách khắc phục với tình huống đó nhanh thôi. Bằng cách nào? Đó chính là nhiệm vụ của blog hôm nay – chia sẻ phương pháp giúp bạn tìm ra điểm yếu của mình trong khi luyện IELTS Listening và hướng dẫn cách cải thiện nó. Hãy cùng bắt đầu với Etrain nào.
Phương pháp 1: Chia để trị a) Phương pháp “chia để trị” được thực hiện như thế nào? Thay vì luyện tập việc tập trung một lúc để nghe cả 4 sections trong bài thi nghe, bạn có thể thử luyện nghe bằng phương pháp chỉ tập trung vào nghe 1 section trong một thời gian nhất định. Đấy chính là phương pháp “chia để trị” vì từ cách làm này, các bạn sẽ thu được khá nhiều…